Johdanto

rommakko 2002Selvityksen kohteena on Oulun Hollihaaan (4) kaupunginosassa sijaitseva asunto-osakeyhtiö Rommakko, Rommakkokatu 5. Kohde on yksi ensimmäisistä asunto-osakeyhtiö -pohjalta toteutetuista kohteista viereisen Oulu-yhtiön työvoiman asumistarpeiden tyydyttämiseksi 1950-luvulla.

Selvityksellä on dokumentoitu yhtiön perustaminen ja perustamiseen johtaneet syyt sekä itse kohteen suunnittelu- ja rakennushistoria. Valtaosa selvityksen lähdeaineistosta on peräisin taloyhtiön omista arkistoista sekä Oulu-yhtiön maakunta-arkistoon luovuttamasta aineistosta. Taustamateriaalia on saatu myös taloyhtiön vanhoilta asukkailta. Materiaalia on myös kerätty taloyhtiössä tehtyjen laajamittaisimpien remonttien yhteydessä (hissit 2002 ja putkiremontti 2009).

Selvitys tulee olemaan myös osa taloyhtiön historiankirjoitusta, mikä on pyritty ottamaan huomioon myös selvitystä tehtäessä.