Märkätilojen rakentaminen

lattia wc 2002Ensimmäiset merkittävät muutokset alkoivat 1970-luvulla, kun asumistasoa haluttiin nostaa ja alun perin huoneistosta puuttuneita märkätiloja ryhdyttiin rakentamaan.

Ensimmäinen märkätila rakennettiin huoneistoon B43 (nykyisin ½ huoneistosta B20). Rakentamista edelsi pitkä kinastelu osakkaan ja yhtiön välillä siitä, saako kuivatilaa ylipäätään muuttaa märkätilaksi. Asia oli ensimmäisen kerran esillä yhtiökokouksessa 11.3. 1971 ja silloin kokous päätyi kielteiselle kannalle, perusteluna se, ettei huoneistoissa alunperinkään ollut märkätiloja ja sellaisen rakentaminen saattaisi aiheuttaa vesivahinkoja naapureille. Asia tuli uudelleen esille hallituksessa 1975 kun osakas peräsi kiellon laillisia perusteita. Samana vuonna osakas toteutti rakentamisen ilman taloyhtiön lupaa ja muutti huoneiston WC-tilaa niin, että sinne pystyi asentamaan suihkun.

Kyseinen WC purettiin ja rakennettiin uudelleen vuonna 2000 huoneistoja yhdistettäessä. Tilaan tehdyt kosteuseritykset oli toteutettu ammattitaidolla ja käytetyt materiaalitkin olivat olleet sellaisia ettei kosteusvaurioita ollut päässyt syntymään 25 käyttövuoden aikana. Ainoastaan tilan pieneydestä johtuen roiskevedet olivat alkaneet vaurioittaa tilaan johtavaa ovea.

1976 jälkeen märkätiloja alettiin rakentamaan muihinkin huoneistoihin. Erityisesti 80-luvulla tehdyt ratkaisut aiheuttivat myöhemmin huomattaviakin kosteusvaurioita (kosteuseristykseen käytetyt materiaalit eivät soveltuneet kohteisiin ja pintamateriaaleiksi valittiin laattoja mattojen sijaan).

Yllä olevassa kuvassa on tyypillinen esimerkki 80 -luvulla tehdystä märkätilan lattiasta, jossa käytetty "vesieriste" ei ollut tarkoitukseen soveltuva.