Suunnittelu

Asuntojen tarve kuitenkin kasvoi ja tehtaalla alettiin miettimään uusia kerrostalovaihtoehtoja. Uudesta talohankkeesta kiinnostuneita löytyi tehtaan työntekijöiden joukosta riittävästi, jotta asiaa voitiin ryhtyä viemään yhtiössä eteenpäin. Kaupungilta varattiin tontit Rommakkokadun varrelta kortteleista 2 ja 5. Kiinnostuneita osakkaita oli lopulta riittävästi, jotta kortteliin 2 voitiin lähteä suunnittelemaan taloja (kortteliin 5 suunniteltu kohde toteutui myöhemmin omana asunto-osakeyhtiönä). Voit suurentaa alla olevia kuvia klikkaamalla niitä hiirellä!

luonnos 1

Ensimmäisiä luonnoksia rakennuksista esiteltiin kiinnostuneille jo vuonna 1953. Suunnittelijaksi oli valittu Oulu-yhtiön ”luottosuunnit-telija”, arkkitehti Uki Heikkinen. Uki Heikkisen yhtiölle suunnittelemia kohteita oli jo rakennettu useita, mm. Rommakkokadun vastakkaisella puolella oleva Ousaari 2.

Kortteliin 2 suunnitellut kolme rakennusta noudattelivat arkkitehtonisesti samaa linjaa alueelle aiemmin toteutettujen kohteiden kanssa (Ousaari 1 ja 2). Samaa lamellitalotyyppiä oli käytetty muuallakin Oulussa samaan aikaan toteutetuilla kerrostaloalueilla, hyvänä esimerkkinä Karjasillan alue. Kolmikerroksiset lamellitalot oli sijoiteltu tontin laidoille jättäen Rommakkokadun puoleisen sivun avoimeksi. [Julkisivut:  A- ja B-talot >>]

luonnos 2

Nämä suunnitelmat jäivät kuitenkin luonnosasteelle, sillä samaan aikaan suunnittelijan pöydällä oli työstettävänä Toivoniemeen asunto-osakeyhtiö Pökkösaari. Toivoniemen kerrostaloalueen ilmeeseen ja toteuttamiseen vaikutti Alvar Aallon tekemä Koskikeskuksen yleissuunnitelma, jossa Toivoniemeen oli sijoitettu moderneja pistetaloja. Pistetalot edustivat myös tehokkaampaa tilankäyttöä; porrashuoneiden ja hissien minimoimine säästi rakennuskuluissa, myöhemmistä huoltokuluista puhumattakaan.

rommakko pohjaNäin Rommakon suunnitelmat muuttuivat (kuva oikealla) ja tontille suunniteltiin rakennettavaksi kolme nelikerroksista pistetaloa. Talojen pohjaratkaisu on pitkälle sama kuin Pökkösaaressa (kuva vasemmalla), ainoastaan pienempi rakennuksen ala ja hissin puuttuminen aiheutti joitain muutoksia. Pökkösaaresta poiketen kerrokset ovat myös kahdessa tasossa (eteläsivun kerrokset ovat puoli kerrosta ylempänä). Sanomalehti Kalevassa 1957 olleessa Heinäpäätä käsittelevässä artikkelissa ”Vanhaa ja uutta Heinäpäätä” Rommakon talot pääsivät edustamaan modernia Heinäpäätä [kuva alla]

Rommakko1957Samat perusratkaisut toistuivat vielä myöhemmin muissa Uki Heikkisen suunnittelemissa asuinkerrostaloissa. Esimerkkinä vaikkapa Rommakkokatu 9 jossa pohjaratkaisu on likimain sama kuin  As Oy Rommakossa, vain kattomuoto poikkeaa (pulpettikatto harjakaton sijaan). Vielä saman vuosikymmenen lopulla Veitsiluotoon Rytikariin valmistuneissa punatiilisissä kerrostaloissa perusmuodot ovat samat. Kaikissa kolmessa kohteessa porrashuone valokuiluineen on ollut likimain identtinen. Rytikarin talojen porrashuoneissa on myös voimakkaita tyylillisiä yhtymäkohtia Ousaari 2:n porrashuoneisiin.