Suunnitelmat

Asemakaava ja tontti

Taloyhtiö teetättä putkiremontin suunnitelmien yhteydessä tonttia koskevan asemakaavaluonnoksen jossa oli huomioitu tontilla tarvittavat uudelleenjärjestelyt sekä mahdollinen lisärakentaminen (ullakkotilat). Nämä luonnokset ovat pohjana Oulun kaupungille tehdyssä asemakaavan muutoshakemuksessa.

Muita suunnitelmia

Oulun kaupunki laatii läheiselle Hollihaan puistolle yleissuunnitelmaa ja sen pohjalta tarkempia suunnitelmia puiston kunnostamiseksi. Suunnitelmat esiteltiin alueen asukkaille 8.12.2010. Suunnittelualue ei varsinaisesti liity Rommakon tonttiin mutta tonttiamme ympäröivät puistoalueet (Nahkurinpuisto ja Hollipuisto) ovat osia Hollihaan puistokokonaisuudesta. Jossain määrin kuitenkin suunnitelmaan liittyvä koirapuiston uudelleensijoittaminen Limminrantaan tuo vaikutuksia myös Rommakkokadulle.

Hollihaanpuiston yleissuunnitelma on ollut nähtävillä 15.6.2012 - 16.7.2012 ja Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 4.9.2012 [Lautakunnan päätös sekä asian käsittelyhistoria].