Rakentamiseen liittyviä asiakirjoja

Osa asiakirjoista on kooltaan suuria ja niiden lataaminen näytölle saattaa kestää jonkun aikaa. Tekstidokumentit ovat alkuperäisistä dokumenteista skannattuja pdf-tiedostoja. Kuvat pääasiassa jpg-formaatissa olevia kuvia.

Työselostukset:

Piirustukset:

  • Tulossa