Rakentaminen

rhs-rakentaminenTaloja rakentaminen alkoi jo lokakuussa 1954. Tarjouspyyntöjen perusteella taloyhtiön hallitus valitsi pääurakoitsijaksi Rakennusyhtymä Halonen & Juntusen. Sähkötyöt menivät neljästä pyydetystä tarjouksesta Hammarin Sähkölle ja LVI-työt kolmesta tarjouksesta Vesijohtoliike Huberille.

Urakkasopimukset allekirjoitettiin marraskuun 12. päivä ja työt tontilla alkoivat pian tämän jälkeen. Rakentamisen valvonnasta yhtiön puolesta vastasivat Oulu-yhtiöstä ins. Suomio sekä avustajana ins. H.Häyrynen. Sähkötöiden valvonnasta vastasi dipl.ins. B. Lemström.

Rakennuksen perustukset ovat maavaraiset, perusmuurien ja anturoiden ulottuessa 2 – 2,5 metriä rakentamisen aikaisen maanpinnan alapuolelle (routavaraus). B-talon kohdalla osa perustuksista menee hieman tätä alemmaksi (lämpökeskus). Perustukset on valettu ns. säästöbetonista. [Kuva rakennusöistä talvella 1955, etualalla C-talo on jo noussut 2. kerrokseen samoin taustalla näkyvä A-talo.]

Rakennuksen kantava runko (pilari-palkki -rakenne) sekä ala- ja välipohjalaatat ovat teräsbetonia. Myös portaikko välitasoineen on paikalla valettua teräsbetonia. Ulkoseinissä sekä porrashuoneen seinissä on käytetty tiiltä. Lisäksi ulkoseinissä on käytetty Leca-tiiliä. Kaikki väliseinät on myös muurattu Leca-tilistä. Tarkemmat rakenneratkaisut on esitetty liitteessä 1.

Talvi 1954-55 oli ankara mutta se ei vaikuttanut juurikaan rakentamiseen. Rakentamisen aikataulu oli tiukka ja Aravan asettamien lainaehtojen mukaan oli rakennusten oltava vesikatossa toukokuun 1955 loppuun mennessä ja valmiin lokakuun loppuun mennessä.

hakkeita 1Harjannostajaisia vietettiin kesäkuun 11. 1955. Tilaisuus, samoin kuin muukin talojen rakentamiseen liittyvä, oli näkyvästi esillä yhtiön henkilökuntalehdessä "Hakkeissa" [kuva oikealla]. Lehden kansikuvaan pääty myös yllä oleva aloituskuva sekä kuva valmiista taloista 1956.

Talot valmistuivat aikataulussa ja muutot alkoivat heti lokakuun alussa ensimmäisenä valmistuneeseen A-taloon. B- ja C-talot valmistuivat parin viikon välein ja marraskuussa kaikki talot oli jo asutettu.

Hollipuiston vastakkaiselle puolen suunniteltu As Oy Rommakkokatu 9 valmistui pari vuotta Rommakon jälkeen. "Napanuora" alkuperäiseen Rommakkoon kuitenkin säilyi, sillä uuden yhtiön lämmitys hoidettiin alkuperäisen Rommakon kautta. Toimintaa varten perustettiin erillinen yhtiö, Rommakon Lämpö Oy.
Rakentamisen jälkeen itse talot ovat eläneet hiljais-elämää. Pieniä korjauksia ja muutoksia tietysti tehtiin aina kun siihen oli tarve mutta mitään suurempia muutoksia tai korjauksia ei tehty.

rommakko 2014