turvallisuus

Sähkökatkot ja muu sähköturvallisuus

Sähkökatkot taloyhtiössä ovat suhteellisen harvinaisia eikä esimerkiksi sääolosuhteet pääse vaikuttamaan sähkönjakeluun samalla tavalla kuin haja-asutusalueilla. Harvinaisuudestaan huolimatta katkoja esiintyy aika ajoin. Katkot ovat yleensä lyhytaikaisia ja niiden vaikutus normaaliin elämään on suhteellisen vähäinen. Pidempiin katkoihinkin on syytä varautua sillä laajan sähkövaurion korjaamiseen saattaa kaupungeissakin mennä varsin kauan aikaa. Alla muutamia asioita jotka on syytä ottaa huomioon katkon pituudesta riippumatta (varsinkin kun katkon alettua sen kestoa ei voi etukäteen arvioida).

Jos sähköt katkeavat:

  • Tarkista, että kaikki sähkölaitteet ovat pois päältä (erityisesti liedet ja uunit). Pidemmän katkon aikana ne saattavat unohtua päälle ja sähköjen palattua alkavat taas toimia ilman valvontaa.
  • Pidä kylmälaitteiden ovet suljettuina. Pakastin pysyy jäässä useampia tunteja ilman sähköä jos sinne ei päästetä lämmintä ilmaa.
  • Talon toimintoja ylläpitävät laitteet eivät toimi. Esimerkiksi lämmitysvettä kierrättävät pumput pysähtyvät ja lämmön kierto lakkaa. Lämpötila asunnoissa ei kuitenkaan laske useaan tuntiin ellei ikkunoita tai parvekkeen ovia auota.
  • Vedentulo ei lakkaa välittömästi. Jos katko on laaja ja kattaa koko kaupungin, jossain vaiheessa verkostopaineet kuitenkin laskevat ja vettä ei enää riitä kaikkiin asuntoihin. Myöskään lämmintä vettä ei pystytä toimittamaan asuntoihin.
  • Hissit eivät toimi. Hissien hälytysjärjestelmä toimii normaalisti ja tieto mahdollisesti hissiin jääneistä henkilöistä välittyy hälytyskeskukseen (tee hälytys hissistä). Hissihuolto käy päästämässä mahdollisesti sisälle jääneet käyttäjät ulos.
  • Taloyhtiön laajakaistayhteydet ovat myös riippuvaisia sähköverkosta ja sähkökatkos katkaisee myös ne. Puhelinverkkoon katkos ei periaatteessa vaikuta.

Muu sähköturvallisuus

Taloyhtiön kiinteät sähkölaitteet ja asennukset ovat kokonaisuudessaan yhtiön vastuulla. Myös huoneistojen sähköverkko kuuluu taloyhtiön vastuulle eikä siihen saa tehdä muutoksia ilman taloyhtiön asianmukaista lupaa. Sähköasennuksia saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Huoneistossa olevan sähköverkon ja siihen kiinteästi liittyvien laitteiden vioista on ilmoitettava välittömästi taloyhtiölle.

Myös muualla taloyhtiön rakennuksissa tai piha-alueilla olevien sähkölaitteiden vioista pitää ilmoittaa välittömästi yhtiölle.

Autopaikkojen lämmityspisteet on pidettävä aina lukittuina eikä lämmityskaapelia saa jättää pistorasiaan kytketyksi jos kaapeli ei ole samaan aikaan kiinni auton lämmitysjärjestelmässä.