As Oy Rommakon piha-alueella olevia autopaikkoja myönnetään talon asukkaille vain seuraavin ehdoin:

 1. Autopaikat ovat taloyhtiön omaisuutta.

 2. Autopaikkoja vuokrataan vain As Oy Rommakon asukkaille.

 3. Vuokraajan täytyy olla kirjoilla ja asua vakituisesti taloyhtiössä ja vuokraajalla täytyy olla ajoneuvo, jota varten paikka vuokrataan.

 4. Autopaikan vuokraajan on maksettava autopaikasta taloyhtiön kullekin vuodelle määräämää vuokraa.

 5. Autopaikkaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

 6. Autopaikka palautuu taloyhtiölle jos asukas muuttaa pois taloyhtiöstä.

 7. Piha-alueella tehtävien huolto-, korjaus- yms. töiden niin vaatiessa autopaikan haltijan on velvollinen pyydettäessä siirtämään ajoneuvon pois hallitsemaltaan paikalta.

 8. Lämpöpistokkeet pidetään aina lukittuina eikä niihin jätetä lämmityskaapeleita pistokkeeseen kytkettyinä.

 9. Paikkoja voi vuokrata vain yhden huoneistoa kohden. Vapaita paikkoja voidaan tarvittaessa vuokrata lisäpaikoiksi. Näiden paikkojen osalta vuokrasopimukset purkautuvat, jos paikkaa tarvitaan sellaiselle asukkaalle, jolla ei ole ennestään autopaikkaa.

 10. Taloyhtiöllä on oikeus ottaa autopaikka pois asukkaalta, mikäli,

  • autopaikkaa ei käytetä siihen tarkoitukseen, johon se on luovutettu

  • vuokraaja jättää toistuvasti vuokran maksamatta

  • autopaikka luovutetaan ulkopuoliselle

  • edellytykset autopaikan hallintaan eivät enää täyty

  • autopaikan haltija jättää noudattamatta taloyhtiön autopaikkaa koskevia määräyksiä tai kehotuksia.

Autopaikoista pidetään listaa ilmoitustaululla ja taloyhtiön kotisivulla. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, pidetään paikkaa haluavista erillistä jonotuslistaa. Tämä lista on myös nähtävillä taloyhtiön kotisivulla.

 

As Oy Rommakko | Hallitus

 

Autopaikkojen vuokraus- ja käyttöehdot on hyväksytty As Oy Rommakon yhtiökokouksessa 2012

LISÄTIETOJA:

As Oy Rommakko / hallitus