Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat

Tämä on As Oy Rommakon turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja ja ohjeita.

Palavan tavaran säilytys taloyhtiössä

Taloyhtiön paloturvallisuuden takia käytävissä ei saa säilyttää juuri mitään tavaraa. Näin säilytät oikein.

 • Maaleja, tärpättejä ja liimoja saa säilyttää asunnossa korkeintaan 25 litraa. Asukkaiden verkkovarastoissa tai kellarikopeissa niitä ei saa säilyttää. Taloyhtiön mahdollisessa yhteisessä erillisvarastossa näitä saa pitää yhteensä korkeintaan 100 litraa.

 • Autonrenkaisiin ei ole suoria säiltysmääräyksiä. Pelastusviranomaiset ovat yleisesti tulkinneet niin, että omassa häkkikomerossa saa säilyttää yhden rengaskerran. (As Oy Rommakon järjestyssäännöissä ei vielä ole asiasta määräyksiä. Ne saatetaan kuitenkin ottaa mukaan uusittaviin sääntöihin)

 • Nestekaasua saa säilyttää asunnossa tai ajoneuvon polttoainesäiliössä korkeintaan 25 kiloa. Sitä ei saa säilyttää kellarissa tai ullakolla edes häkkikomerossa eikä lähellä rakennusta.

 • Ilotulitteita saa pitää kotona lukitussa kaapissa enintään 5 kiloa, asuinrakennuksen erillisessä varastotilassa 5 kiloa.

 • Grillihiiliä ja sytytysnestettä sekä muita syttyviä nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 astetta, saa olla kotona korkeintaan 50 litraa. Muualla niitä ei saa säilyttää.

 • Bensakanisteria saa säilyttää kotona ja omassa varastossa tyhjänä. Jos kanisterissa on bensaa, katso yllä syttyvien nesteiden säilytys.

 • Veneen moottoria ja mopoa saa sisätiloissa säilyttää vain autotallissa.

 • Lastenrattaat tulee säilyttää kotona tai rakennuksen erillisessä lastenvaunuvarastossa,ei ikinä porraskäytävässä.

 • Rollaattori on säilytettävä asunnossa, ei porraskäytävässä.

 • Invamopo säilytetään asunnossa tai ulkosuojassa, ei porraskäytävässä.

 • Kynnysmattoja ei saa pitää porraskäytävässä esimerkiksi huoneistojen ovilla, koska ne ovat tuhopolttoriski. Ne voivat myös hankaloittaa poistumista hätätilanteessa, jos ne ryttääntyvät oven eteen.

 • Kukkaruukkuja ei saa laittaa porrashuoneeseen. Ulko-oven ulkopuolelle saa.

Lähteet: Tukes, sisäasiainministeriön pelastusosasto, Pelastuslain (379/2011) 9 ja10 §

Huoneistojen paloturvallisuus

Huoneiston savuhälyttimet

Vuoden 2024 alusta hälyttimet siirtyivät taloyhtiön vastuulle. Hälyttimien tarkistamisen ja mahdollisen asentamisen hoitaa kiinteistöhuolto.

Jokaisessa huoneistossa on oltava vähintään yksi toimiva savuhälytin joka tulisi sijoittaa ensisijaisesti makuuhuoneeseen. Turvallisuuden kannalta olisi kuitenkin suotavaa, että kaikkiin huoneistoihin hankittaisiin vähintään kaksi hälytintä. Toinen hälytin sijoitetaan poistumistien yhteyteen (eteinen). Keittiöön hälytintä ei laiteta. Katso HUONEISTOKOHTAISET SIJOITUSPAIKAT HÄLYTTIMILLE >.

Hälyttimet on syytä testata aika ajoin (2-3 kertaa vuodessa) ja vaihtaa paristot 1-2 vuoden välein. Vaikka suurin osa hälyttimistä ilmoittakin pariston loppumisesta, tähän ominaisuuteen ei kannata luottaa liikaa. Hälyttimien käyttöohjeissa on enemmän tietoa niiden huollosta ja paristovaihdoista. NÄMÄ OHJEET ON SYYTÄ LUKEA TARKKAAN JA MYÖS SÄILYTTÄÄ.

TÄRKEÄÄ:

Mikäli huoneistossa tapahtuu jotain josta syystä paikalle joudutaan kutsumaan esim pelastuslaitoksen yksiköitä (huoneistosta tulee savua esim hellalle unohtuneesta ruoasta) ja huoneistossa ei ole toimivaa hälytinta, joutuu huoneiston asukas maksamaan aiheettomasta hälytyksestä aiheutuneita kuluja. Kyse on varsin isoista rahasummista!

Sammutuspeite

Hälyttimien lisäksi suositellaan jokaiseen huoneistoon hankittavaksi vähintään yksi sammutuspeite. Sammutuspeitteellä voi tukahduttaa turvallisesti esim. keittiössä alkaneita paloja tai vaikkapa TV-palon. Tärkeää: Vaikka palon saisi tukahdutettua, on tilasta syytä poistua heti ja hälyttää palokunta paikalle varmistamaan, ettei palo syty uudelleen.

 

Toiminta tulipalossa

Palavasta huoneesta on itse pystyttävä poistumaan nopeasti - viimeistään 2-3 minuutin kuluttua palon havaitsemisesta

Tulipalo omassa huoneistossa

 • poistu ulos

 • sulje ovet perässäsi poistuessasi asunnosta

 • auta muitakin poistumaan

 • voit yrittää sammuttaa tulen sammutuspeitteellä tai käsisammuttimella, mikäli mahdollista

 • tarvittaessa konttaa tai ryömi, lattianrajassa savua ja lämpöä on vähiten

 • soita 112 turvallisesta paikasta

 • opasta palokunta paikalle

 • poistuessasi käytä rappuja, hissiin voit jäädä loukkuun

Jos naapurissa tai rappukäytävässä palaa

 • pysy omassa asunnossasi ja pidä ovi kiinni - savu on hengenvaarallista ja se tappaa nopeasti

 • älä koskaan mene savuiseen rappukäytävään

 • soita 112

 • tiivistä oven raot esimerkiksi kostealla pyyhkeellä

 • odota pelastajia parvekkeella tai avoimen ikkunan äärellä

 • herätä pelastajien huomio huutamalla tai heiluttamalla käsiäsi

 • kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa, joka estää palon ja haitallisten savukaasujen leviämisen palo-osastosta toiseen

Lähde: https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/hatatilanne/tulipalotilanne

 

Sähkökatkot ja muu sähköturvallisuus

Sähkökatkot taloyhtiössä ovat suhteellisen harvinaisia eikä esimerkiksi sääolosuhteet pääse vaikuttamaan sähkönjakeluun samalla tavalla kuin haja-asutusalueilla. Harvinaisuudestaan huolimatta katkoja esiintyy aika ajoin. Katkot ovat yleensä lyhytaikaisia ja niiden vaikutus normaaliin elämään on suhteellisen vähäinen. Pidempiin katkoihinkin on syytä varautua sillä laajan sähkövaurion korjaamiseen saattaa kaupungeissakin mennä varsin kauan aikaa. Alla muutamia asioita jotka on syytä ottaa huomioon katkon pituudesta riippumatta (varsinkin kun katkon alettua sen kestoa ei voi etukäteen arvioida).

Jos sähköt katkeavat:

 • Tarkista, että kaikki sähkölaitteet ovat pois päältä (erityisesti liedet ja uunit). Pidemmän katkon aikana ne saattavat unohtua päälle ja sähköjen palattua alkavat taas toimia ilman valvontaa.

 • Pidä kylmälaitteiden ovet suljettuina. Pakastin pysyy jäässä useampia tunteja ilman sähköä jos sinne ei päästetä lämmintä ilmaa.

 • Talon toimintoja ylläpitävät laitteet eivät toimi. Esimerkiksi lämmitysvettä kierrättävät pumput pysähtyvät ja lämmön kierto lakkaa. Lämpötila asunnoissa ei kuitenkaan laske useaan tuntiin ellei ikkunoita tai parvekkeen ovia auota.

 • Vedentulo ei lakkaa välittömästi. Jos katko on laaja ja kattaa koko kaupungin, jossain vaiheessa verkostopaineet kuitenkin laskevat ja vettä ei enää riitä kaikkiin asuntoihin. Myöskään lämmintä vettä ei pystytä toimittamaan asuntoihin.

 • Hissit eivät toimi. Hissien hälytysjärjestelmä toimii normaalisti ja tieto mahdollisesti hissiin jääneistä henkilöistä välittyy hälytyskeskukseen (tee hälytys hissistä). Hissihuolto käy päästämässä mahdollisesti sisälle jääneet käyttäjät ulos.

 • Taloyhtiön laajakaistayhteydet ovat myös riippuvaisia sähköverkosta ja sähkökatkos katkaisee myös ne. Puhelinverkkoon katkos ei periaatteessa vaikuta.

Muu sähköturvallisuus

Taloyhtiön kiinteät sähkölaitteet ja asennukset ovat kokonaisuudessaan yhtiön vastuulla. Myös huoneistojen sähköverkko kuuluu taloyhtiön vastuulle eikä siihen saa tehdä muutoksia ilman taloyhtiön asianmukaista lupaa. Sähköasennuksia saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Huoneistossa olevan sähköverkon ja siihen kiinteästi liittyvien laitteiden vioista on ilmoitettava välittömästi taloyhtiölle.

Myös muualla taloyhtiön rakennuksissa tai piha-alueilla olevien sähkölaitteiden vioista pitää ilmoittaa välittömästi yhtiölle.

Autopaikkojen lämmityspisteet on pidettävä aina lukittuina eikä lämmityskaapelia saa jättää pistorasiaan kytketyksi jos kaapeli ei ole samaan aikaan kiinni auton lämmitysjärjestelmässä.

 

Huoneiston savuhälyttimet

Vuoden 2024 alusta hälyttimet siirtyivät taloyhtiön vastuulle ja niiden tarkistamisesta, uusimisesta ja asentamisesta vastaa kiinteistöhuolto.

Savuhälyttimien sijoitteluohjeet huoneistotyypeittäin löytyvät alla olevasta listasta. Huomioi, että huoneistoissa on pieniä poikkeavuuksia tilojen sijoittelussa (mm. kylpyhuoneet, keittiöt). Eteiset ja olohuoneet ovat kaikissa huoneistoissa jota kuinkin samoilla paikoilla.

Hälyttimet tulee tarkistaa säännöllisesti, hälyttimessä mahdollisesti vilkkuva merkkivalo ei aina takaa sen toimintaa. Hälyttimet kannattaa myös vaihtaa muutaman vuoden välein, paristot useammin.

Merekinnät pohjakuvissat:

punainennuoli    Poistumistiet 
 punainenpallo   Savuhälytin (ensisijaiset paikat
 keltainenpallo   Savuhälytin (lisähälytin)

Rommakko 70

Rommakko 1956Asunto-osakeyhtiö Rommakko täyttää tänä vuonna 70 vuotta.  Varsinainen perustamispäivä on lokakuun alussa (4.10.1954) mutta juhlitaan pyöreitä vuosia etukäteen loppukesästä.

Perustamiskokouksen pöytäkirjan voit lukea TÄSTÄ!

2014 tulevaa kaavamuutosta varten tehtiin Rommakon rakennushistoriallinen selvitys. Koko selvitys on nähtävillä TÄSTÄ >

2013 taloyhtiössä tehtiin ensimmäinen asukaskysely sitten perustamisen. Kyselyn tulokset löytyvät Yhtiötiedot > Perustiedot >  -valinna alta tai suoraan tästä (pdf) tai avaa selainveriso tästä .