Asunto-Osakeyhtiö Rommakon järjestyssäännöt

Hyväksytty yhtiökokouksessa 2.6.2022 §12 - Tupakointi kiinteistön alueella

SOVELTAMISALA

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä on sanottu.

YLEISET JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.
[kotirauhaan kuuluvat alueet - Rikoslaki]

Talon asukkaat ovat vastuussa siitä, että heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

Taloon/talosta muuttavan henkilön on tehtävä muuttoilmoitus taloyhtiöön joko ennen sisään-/poismuuttoa tai viimeistään viikon sisällä sisäänmuutosta.
[Kotikuntalaki]

1§ YHTEISET TILAT

Yhteisten ja yleisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Tiloista annettuja erillisiä ohjeita ja määräyksiä tulee noudattaa [talopesula, saunat, varastot...]. Tavaroita saa säilyttää vain niille erikseen varatuissa tiloissa ja kaikenlainen tavaroiden säilyttäminen poistumisteillä on ankarasti kielletty.
[Pelastuslaki]

2§ ULKOALUEET

Piha-alue tulee pitää siistinä. Piha-alueeseen katsotaan kuuluvan myös kiinteistöön välittömästi liittyvät, kiinteistön hoitoon kuuluvat katu- ja puistoalueet.

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä niille varattuun paikkaan. Erilliskeräykseen menevät jätteet tulee laittaa niille varattuihin keräysastioihin. Muiden, kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta vastaavat asukkaat itse [jäteohjeet].

Piha-alueen istutusten vahingoittaminen on kielletty. Polkupyörät ym. liikuntavälineet pidetään niille varatuissa paikoissa. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain ja ainoastaan merkityille autopaikoille.
[tieliikennelaki, pysäköinnin valvonta, pelastustie, autopaikkasopimukset]

3§ HUONEISTOT

Kaikenlainen meluaminen ja melun tuottaminen on kielletty kello 23:00 - 07:00 välisenä aikana. Perhe- tms. juhlien tai vierailujen sattuessa yöaikaan, on niistä tiedotettava ympärillä asuville naapureille.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava taloyhtiön edustajalle. Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Ennen korjaustöiden aloittamista tulee selvittää töiden luvanvaraisuus taloyhtiön hallitukselta tai isännöitsijältä.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka voivat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Myöskään ongelmajätteitä ei saa kaataa viemäriverkostoon. Huoneistoja ei saa tuulettaa porrashuoneisiin.

Jokaisessa huoneistossa on oltava vähintään yksi toimiva savuhälytin.
[pelastustie]

Mattojen tomuttaminen huoneiston parvekkeella on kielletty. Parvekkeella on sallittu ainoastaan vuodevaatteiden sekä muiden tekstiilien tuulettaminen.

4§ KOTIELÄIMET

Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä huoneistojen ulkopuolella sekä piha-alueella eivätkä kotieläimet saa häiritä talon asukkaita.
[Järjestyslaki]

Kotieläimet eivät myöskään saa liata yhtiön rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Eläimen omistaja on velvollinen siivoamaan aiheutuneen sotkun välittömästi.

Lintujen talviruokintaa lukuun ottamatta kaikki muu eläinten ja lintujen ruokkiminen on kielletty. Talviruokintaa varten taloyhtiö osoittaa erillisen ruokintapaikan.

5§ TUPAKOIMINEN KIINTEISTÖN ALUEELLA

Tupakointi on kielletty kiinteistö alueella lukuun ottamatta erikseen merkittyjä tupakointipaikkoja.

Tupakointi parvekkeella on sallittu toistaiseksi. Tupakantumpit sekä syntyvä tuhka tulee kerätä talteen ja toimittaa polttokelpoiseen jätteeseen.

Kiinteistön sisätiloissa - huoneistoja lukuun ottamatta - tupakointi on ankarasti kielletty.

6§ JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Yhteisistä tiloista annettujen ohjeiden rikkominen johtaa tilan käyttöoikeuden perumiseen (saunat, pyykinhuoltotilat ym.).

Oulussa 25. huhtikuuta 2013

Muutos 5§ - 2. kesäkuuta 2022

As Oy Rommakko, Hallitus

 

Taloyhtiön hallituksen laatimat erillisohjeet:

  • Jätehuolto
  • Pysäköinti
  • Tilojen käyttö (Saunat, talopesula + muut mahdolliset)

 

 

Rommakko 70

Rommakko 1956Asunto-osakeyhtiö Rommakko täyttää tänä vuonna 70 vuotta.  Varsinainen perustamispäivä on lokakuun alussa (4.10.1954) mutta juhlitaan pyöreitä vuosia etukäteen loppukesästä.

Perustamiskokouksen pöytäkirjan voit lukea TÄSTÄ!

2014 tulevaa kaavamuutosta varten tehtiin Rommakon rakennushistoriallinen selvitys. Koko selvitys on nähtävillä TÄSTÄ >

2013 taloyhtiössä tehtiin ensimmäinen asukaskysely sitten perustamisen. Kyselyn tulokset löytyvät Yhtiötiedot > Perustiedot >  -valinna alta tai suoraan tästä (pdf) tai avaa selainveriso tästä .